REMINGTON 124gr FMJ 50rd 9mm

$15.99

Caliber: 9x19mm Parabellum, 9mm +P
Número de rondas: 50
Tipo de bala: Jacketed Hollow Point
Peso de la bala: 124 grain
Primer Ubicación: Centerfire